woesd-slider1

Sociale
zakelijkheid, een
nieuwe weg naar
meer effectiviteit

VERANDERAARS IN HET SOCIALE DOMEIN.

WOESD ontwikkelt effectsturing in het sociale domein en adviseert, initieert en begeleidt organisaties en hulpverleners bij het leveren van efficiënte en effectieve hulp, zorg en ondersteuning. Onze focus ligt daarbij op de uitvoering en de kwaliteit op de werkvloer. Kostenbesparing en effectieve hulpverlening gaan daarbij hand in hand.

effectsturing-icon

Effectsturing

In zorg en welzijn zal het de komende jaren gaan over kostenbeheersing, resultaten en effecten. WOESD is specialist in effectmeting en kan samen met u de juiste indicatoren en instrumenten kiezen of ontwikkelen. Maar nog belangrijker, hoe maakt u informatie toegankelijk voor zelfsturing, kwaliteit en verantwoording? Onze focus ligt op het zichtbaar en meetbaar maken van effecten. Dat doen wij met uw medewerkers en teams, zodat zij in staat zijn hun handelen continu te verbeteren. Vakmanschap en de relatie met de cliënt staan daarin centraal.

zelfsturende-teams-icon

ZELFSTURENDE TEAMS

Hoe zelfsturend zijn uw teams?  WOESD ontwikkelt samen met u alle  teams tot echte zelfsturende eenheden waar ons begrip “sociale zakelijheid” vorm en inhoud krijgt. Medewerkers die het leuk vinden om na te denken over efficiency en effectiviteit en daar ook graag aan willen werken; u denkt dat dit een utopie is? Wij merken dat mensen wel willen veranderen maar alleen
zoeken naar het hoe.

advies-en-projectbegeleiding-icon

ADVIES EN INTERIM

WOESD werkt met specialisten in het sociale domein. U kunt bij ons terecht voor interim-functies, advies,projectbegeleiding en onderzoek. WOESD is werkzaam in de domeinen WMO, Jeugd en Participatie en heeft onder andere ervaring met het inrichten van sociale wijkteams en het vormgeven van de relatie tussen financier en uitvoerder. WOESD is sterk in het creëren van werkbare oplossingen en verbindt kennis en mensen met elkaar.

Meer informatie?

WOESD
Gronausestraat 710 – 110
7534 AM Enschede

info@woesd.nl
+31 53 574 57 35

facebook.com/woesd #woesd