Sociale
zakelijkheid, een
nieuwe weg naar
meer effectiviteit

VERANDERAARS IN HET SOCIALE DOMEIN.

WOESD draagt bij aan een effectiever sociaal domein. Ons bureau adviseert, initieert en begeleidt organisaties en hulpverleners bij het leveren van efficiënte en effectieve hulp, zorg en ondersteuning. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken om informatie te gebruiken om de doelen te realiseren.

Effectsturing

In zorg en welzijn zal het de komende jaren gaan over kostenbeheersing, resultaten en effecten. WOESD is specialist in effectmeting en kan samen met u de juiste indicatoren en instrumenten kiezen of ontwikkelen. Maar nog belangrijker, hoe maakt u informatie toegankelijk voor zelfsturing, kwaliteit en verantwoording? Onze focus ligt op het zichtbaar en meetbaar maken van effecten. Dat doen wij met uw medewerkers en teams, zodat zij in staat zijn hun handelen continu te verbeteren. Vakmanschap en de relatie met de cliënt staan daarin centraal.

Kwaliteit en audits

Bureau Woesd heeft veel ervaring met het ontwikkelen van kwaliteitssystemen in het sociale domein.  Zo is het keurmerk “Beschermd Wonen” voor centrum gemeenten ontwikkeld en is een kwaliteitssysteem beschikbaar voor kleinere zorgaanbieders. Bureau Woesd verzorgt daarbij de certificering. Werken vanuit de leefwereld is voor ons de norm.

ADVIES EN INTERIM

WOESD werkt met specialisten in het sociale domein. U kunt bij ons terecht voor onder andere interim-functies, advies,  projectbegeleiding en onderzoek. WOESD is werkzaam in de domeinen WMO, Jeugd en Participatie en heeft onder andere ervaring met het inrichten van sociale wijkteams en het vormgeven van de relatie tussen financier en uitvoerder. WOESD is sterk in het creëren van werkbare oplossingen en verbindt kennis en mensen met elkaar.

Meer informatie?

WOESD
Gronausestraat 710 – 110
7534 AM Enschede

info@woesd.nl
+31 53 574 57 35