Beschermd wonen, zo doen wij dat

Beschermd wonen, zo doen wij dat

De Twentse gemeenten verkleinen de kans op fraude met zorggeld. Kwetsbare cliënten die beschermd wonen, krijgen standaard niet langer een persoonsgebonden budget (pgb), maar ontvangen meestal zorg in natura.

ZicBeschermd wonenht op kwaliteit

Daardoor houden Enschede en Almelo, die dit regelen voor alle Twentse gemeenten, beter zicht op de kwaliteit van de zorg en op de bestemming van het betaalde geld. Er wordt alleen nog een pgb verstrekt als cliënt, zorgaanbieder en gemeente dat de beste optie vinden. Het aantal uitgekeerde pgb’s voor beschermd wonen is hierdoor gedaald van 500 in 2015 naar 110 in 2017. De werkwijze wordt nog niet buiten Twente toegepast.

Mooie beloften

Bij een pgb wordt zorggeld toegekend aan een zorgvrager. Hij mag kiezen wie de zorg levert, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Fraudeurs wisten lang misbruik te maken van kwetsbare mensen die ze tegen mooie beloften te hoge declaraties lieten ondertekenen.

Bij zorg in natura krijgt de cliënt zorg van een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder, die uitbetaald wordt door de gemeente. „Op die manier voorkomen we dat geld bij fraudeurs terechtkomt. Bovendien hebben we vooraf en achteraf meer inzicht in de kwaliteit van de zorg”, zegt Jurgen van Houdt, wethouder in Enschede.

Niet tegen

„Het is niet zo dat we tegen pgb’s zijn. Want er gebeuren mooie dingen mee. Maar het domein van beschermd wonen is heel kwetsbaar voor fraude. En die wordt gepleegd. Daar willen we iets tegen doen.” Beschermd wonen is een regeling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische of psychosociale problematiek.

Keuzevrijheid, een van de belangrijkste kenmerken van het pgb, blijft volgens Van Houdt in stand. „Afnemers kunnen kiezen uit 31 aanbieders.”

Bron: Tubantia 17 april 2018

465 Reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.