KEURMERK BESCHERMD WONEN, VOORBEELD VAN ECHTE TRANSFORMATIE

Gemeenten worstelen met het PGB voor Beschermd Wonen. Hoe zorgen zij voor ‘continuïteit en kwaliteit van de geleverde zorg’ als zij geen relatie hebben met de PGB aanbieders? De PGB houder financiert de zorg en is daarmee de 1e belanghebbende, maar is, binnen de sfeer van beschermd wonen, ook een kwetsbare en daarmee beïnvloedbare burger. Zij worden door PGB aanbieders gelokt om vooral bij hen zorg en ondersteuning in te kopen. Daarbij worden niet zelden methoden gebruikt die tegen de belangen van de potentiële bewoner ingaan.

De situatie in het veld kenmerkt zich door veel onbekende aanbieders, zowel klein als g

root, met brede keuzemogelijkheden voor bewoners en veel verhuisbewegingen, in het bijzonder bij jongeren. Vanuit de wettelijke opdracht om te zorgen voor ‘continuïteit en kwaliteit’ van het aanbod, blijkt de werkelijkheid daar soms haaks op te staan. Naast de criteria voor een goed aanbod geldt dat ook voldaan moet worden aan keuzevrijheid voor bewoners en wil de gemeente de kwaliteit van het brede en diverse aanbod kunnen beoordelen. Het bleek niet voldoende te zijn om te kijken naar systeemeisen zoals een HKZ of ISO certificaat. De gemeente wil zicht hebben op de kwaliteit van de zorg die elke dag geleverd wordt en realiseert zich dat zij niet in staat is alle aanbieders op een objectieve wijze hierop te beoordelen.

beschermd-wonenDe gemeenten Enschede en Almelo hebben dit voor Twente vroegtijdig onderkend en voor 2016 een nieuw beleidskader en subsidieregeling te ontwikkeld. Dit gebeurde in de vorm van een gedragscode en een keurmerk Beschermd Wonen door bureau WOESD. De gedragscode is gebaseerd op de reële behoefte van cliënten en een vorm van toetsing die een goede beoordeling van de geleverde zorg mogelijk maakt. De bijbehorende beleidsregel stelt dat Beschermd Wonen wordt aangeboden als Zorg In Natura, tenzij voor alle partijen, dus zowel voor cliënt, aanbieder als financier duidelijk is dat een PGB passender vorm van financiering is en de beste kwaliteit van leven biedt.

De uitgangspunten hebben in het najaar van 2015 als effect gehad dat van de ruim 400 PGB’s voor Beschermd Wonen die voor de centrumgemeente Enschede aan de orde waren, ruim twee derde vanaf 2016 zijn omgezet naar ZIN. Dat biedt meer mogelijkheden voor het voeren van de regie, voorkomt fraude met PGB’s en continuïteit en kwaliteit van zorg.

Bureau WOESD begeleidt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van dit keurmerk.

216 Reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.