Nieuwe versie Gedragscode Beschermd Wonen

Nieuwe versie Gedragscode Beschermd Wonen

Eind januari 2021 verscheen de nieuwe concept versie van de gedragscode Beschermd Wonen Twente. De concept versie bouwt voort op de voorgaande versies, op de ervaringen uit de auditrondes en op de ontwikkelingen in de door decentralisatie van beschermd wonen.

De concept versie wordt definitief vastgesteld in het kernpartners overleg van 22 april 2021, georganiseerd door de gemeente Enschede. Belangstellenden kunnen alvast kennis nemen van de conceptversie door deze aan te vragen bij info@woesd.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.