Definitieve versie Gedragscode Beschermd Wonen

Definitieve versie Gedragscode Beschermd Wonen

Eind januari 2021 verscheen de nieuwe concept versie van de gedragscode Beschermd Wonen Twente. De concept versie bouwt voort op de voorgaande versies, op de ervaringen uit de auditrondes en op de ontwikkelingen in de door decentralisatie van beschermd wonen.

De concept versie wordt definitief vastgesteld in het kernpartners overleg van 22 april 2021, georganiseerd door de gemeente Enschede. De definitieve versie van de gedragscode Beschermd Wonen kunt u hier downloaden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.