Thema’s Keurmerk beschermd wonen

Gemeenten in Twente hadden de behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Omdat bestaande instrumenten onvoldoende inzicht gaven, hebben WOESD en Insights Zorg het instrument BWO (Beleven, Waarderen, Ontwikkelen) ontwikkeld. In oktober worden hier informatiebijeenkomsten......

Eind januari 2021 verscheen de nieuwe concept versie van de gedragscode Beschermd Wonen Twente. De concept versie bouwt voort op de voorgaande versies, op de ervaringen uit de auditrondes en op de ontwikkelingen in de door decentralisatie van beschermd wonen. De concept versie wordt definitief......

Er is nu een prachtig instrument om de effecten van hulpverlening te meten bij Beschermd Wonen. Dit instrument, de Beschermd Wonen Monitor,  is opgebouwd vanuit de leefwereld van cliënten en sluit daarom naadloos aan op de gedachte van waaruit het Keurmerk Beschermd Wonen is ontwikkeld.......

De Twentse gemeenten verkleinen de kans op fraude met zorggeld. Kwetsbare cliënten die beschermd wonen, krijgen standaard niet langer een persoonsgebonden budget (pgb), maar ontvangen meestal zorg in natura. Zicht op kwaliteit Daardoor houden Enschede en Almelo, die dit regelen voor alle Twentse gemeenten, beter......

In 2015 ontwikkelde bureau WOESD in opdracht van de centrumgemeenten Enschede en Almelo samen met een twintigtal PGB aanbieders een Gedragscode voor Beschermd Wonen in Twente. In een bijeenkomst op 19 februari 2016 worden de totstandkoming en het resultaat hiervan toegelicht. Tijdens die bijeenkomst ontvangt......

In de regio Twente wordt  in januari 2016 de eerste training gehouden om medewerkers op te leiden tot auditor voor het keurmerk Beschermd Wonen. De training bestaat uit twee dagdelen  scholing waarin de volgende thema’s worden behandeld: a. De gedragscode Beschermd Wonen Twente b. Het......

Gemeenten worstelen met het PGB voor Beschermd Wonen. Hoe zorgen zij voor ‘continuïteit en kwaliteit van de geleverde zorg’ als zij geen relatie hebben met de PGB aanbieders? De PGB houder financiert de zorg en is daarmee de 1e belanghebbende, maar is, binnen de sfeer......