Wie zijn wij van Woesd?

Onze misie is het creëren van werkbare oplossingen in het sociale domein en het meten van effecten. Wij verkopen liever oplossingen dan uren. Als wij samen met u een plan bedenken dragen wij graag ook verantwoordelijkheid voor de implementatie daarvan.

Waar zit de expertise van WOESD? De oprichters hebben veel expertise ontwikkeld in sectoren zorg en welzijn met ervaring in gemeenten, ontwikkeling van wijkteams, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, verzorging, thuisbegeleiding, schulddienstverlening, huisartsenzorg etc. Daarnaast werkt WOESD met specialisten die voor specifieke opdrachten worden ingezet. Uw voordeel is dat u werkt met een netwerk van professionals waardoor er geen continuïteits vraagstuk ontstaat en er optimale backup is aan kennis en ervaring. Hoewel ons kantoor in het Oosten van het land staat, werken we als een landelijk bureau. Ons handelsmerk is Twentse eenvoud en nuchterheid. Gewoon doen wat je zegt is wat ons betreft voldoende.

Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst? De komende jaren is verandering de enige constante in het sociale domein.1 januari 2015 is slechts een mijlpaal die het startsein geeft voor innovatie. We hebben het afgelopen jaar stilgestaan bij de vraag wat  echte vernieuwing is. Welke vraagstukken zijn er?

  • Hoe zelfsturend zijn de (wijk) teams, praat men over dezelfde zaken, heeft men zicht op resultaten en hoe wordt daar mee omgegaan?
  • Hoe is het met de informatievoorziening gesteld? Waar sturen organisaties op, hoe wordt data gebruikt binnen de organisatie voor het ontwikkelen en evalueren van beleid en wat is de betrouwbaarheid van uw data. Dit zijn vragen waar wij gemeenten en instellingen mee helpen.
  • Wordt de burger echt in zijn eigen kracht gezet of vraagt dit nog om gedragsveranderingen bij professionals?
  • Komt de bureaucratie weer om de hoek kijken of kunnen we samen met opdrachtgever en opdrachtnemer een goede oplossing bedenken met een balans tussen inzicht geven en verantwoorden in een regelarme omgeving?
  • Hebben we eigenlijk wel zicht op de effecten van ons werk? Wij zoeken samen met u naar de juiste instrumenten om de effecten in kaart te brengen.

Wij zullen slechts één keer verklappen waar de naam WOESD vandaan komt. Het is onze passie om een bijdrage te leveren aan noodzakelijk maatschappelijke veranderingen, daarom willen we graag partner zijn bij ontwikkelagenda in het sociale domein. WOESD staat voor:

Wij Ontwikkelen Effectsturing in het Sociale Domein

Wij komen graag met u in contact om de innovatie –en veranderagenda van uw organisatie te helpen realiseren.