Certificeren voor kleine zorgaanbieders

Certificeren voor kleine zorgaanbieders

Bij aanbestedingen voor de Wmo en de Jeugdwet is altijd een passage opgenomen over kwaliteitsborging. De eerste verwijzing is vaak naar HKZ, NEN-ISO of vergelijkbare kwaliteitssystemen die zijn ontwikkeld voor grote zorgorganisaties. Voor alle aanbieders gelden dezelfde eisen. Voor kleinere aanbieders zijn deze systemen simpelweg te groot, te ingewikkeld en te duur.

Speciaal voor kleine zorgaanbieders ontwikkelde bureau WOESD een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de wettelijke eisen en dat tegelijkertijd praktisch en eenvoudig is en vooral de zorg bekijkt vanuit de leefwereld van de cliënt. Het systeem bestaat uit:

  1. Een kwaliteitshandboek
  2. Een instrument voor het meten van cliënt ervaring
  3. Certificering door een onafhankelijke partij

Het systeem is aanvankelijk ontwikkeld voor de certificering van Beschermd Wonen in opdracht van de centrumgemeenten Almelo en Enschede. De nieuwste versie is aangepast op basis van de ervaringen in de 1e certificeringsronde en vanaf  2018 toepasbaar voor alle diensten die in het kader van de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en/of de Gemeentelijke wet Schuldhulpverlening worden geleverd.

Meer info over de inhoud en de kosten? Mail naar info@woesd.nl

Afbeelding1

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.