LEEROMGEVING VOOR KOSTENBEWUSTZIJN EN EFFECTIVITEIT

WOESD werkt  aan het effectiever maken van het sociale domein. Samen met een aantal partners is Paul Roessen van WOESD een initiatief gestart  voor het ontwikkelen van een leeromgeving voor kostenbewustzijn en effectiviteit.

In de wet is opgenomen  dat activiteiten en interventies dienen te worden beoordeeld op het resultaat of het effect. Dus moeten professionals in het sociale domein de baten en effecten van hun handelen  zichtbaar  en meetbaar maken. De opbrengsten voor (kwetsbare) burgers in de wijk moeten helder en inzichtelijk worden, de professionele  ‘black box’ moet open.

Ook hier ligt het doorschieten, door te denken dat alles in cijfers is uit te drukken, op de loer. Hoe gaan professionals om met het idee van een  ‘dubbele boekhouding ‘? Enerzijds gericht op inclusie en sociale kwaliteit en aan de andere kant gestalte geven aan  een bedrijfseconomisch perspectief waarbij sociaal werk niet wordt gezien al een kostenpost maar een investering (met rendement) in mens en maatschappij.

Wat is dat een leeromgeving?  De initiatiefgroep meent dat het inrichten van een duurzame leeromgeving het antwoord is op de actuele vraagstukken. Een leeromgeving integreert alle vormen van leren, vernieuwen en ontwikkelen voor alle betrokken stakeholders. Wij werken aan  een inspirerende omgeving waarin de drie hoofdrolspelers, burger, professional en bestuurder met en van elkaar leren.  Nieuwsgierig, lees het hele artikel.

Auteur, Paul Roessen

Tags:
1.326 Reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.