Woesd Blogs

Gemeenten in Twente hadden de behoefte om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten van beschermd wonen. Omdat bestaande instrumenten onvoldoende inzicht gaven, hebben WOESD en Insights Zorg het instrument BWO (Beleven, Waarderen, Ontwikkelen) ontwikkeld. In oktober worden hier informatiebijeenkomsten......

Bij aanbestedingen voor de Wmo en de Jeugdwet is altijd een passage opgenomen over kwaliteitsborging. De eerste verwijzing is vaak naar HKZ, NEN-ISO of vergelijkbare kwaliteitssystemen die zijn ontwikkeld voor grote zorgorganisaties. Voor alle aanbieders gelden dezelfde eisen. Voor kleinere aanbieders zijn deze systemen simpelweg......

De Twentse gemeenten verkleinen de kans op fraude met zorggeld. Kwetsbare cliënten die beschermd wonen, krijgen standaard niet langer een persoonsgebonden budget (pgb), maar ontvangen meestal zorg in natura. Zicht op kwaliteit Daardoor houden Enschede en Almelo, die dit regelen voor alle Twentse gemeenten, beter......

De cijfers van het Ondersteuningsteam fraude (OTF) liegen er niet om. Het OTF assisteerde afgelopen jaar gemiddeld 1x per week bij een fraudeonderzoek. Naar verhouding doen veel fraudezaken zich voor bij Beschermd Wonen, met name bij PGB financiering. Centrumgemeente Enschede constateerde al bij de decentralisatie......

Wij begeleiden zeven gemeenten bij de implementatie van het  privacybeleid. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en workshops  spreek ik veel mensen  die de privacywetgeving als lastig ervaren en ook iets dat haaks staat op de gedachte van de decentralisatie. Niets is minder waar, privacy is juist behulpzaam bij......

HEEFT JE CLIËNT MET JOUW BEGELEIDING WEER WAT GRIP OP ZIJN LEVEN, BESLUIT DE GEMEENTE TE STOPPEN MET FINANCIERING. HOE RAPPORTEER JE POSITIEVE EFFECTEN ZONDER RISICO DAT JE CLIËNT VERVOLGENS NOODZAKELIJKE ZORG MISLOOPT. Meneer B., midden veertig, licht verstandelijk gehandicapt en bezoeker van dagbesteding, is......

WOESD werkt  aan het effectiever maken van het sociale domein. Samen met een aantal partners is Paul Roessen van WOESD een initiatief gestart  voor het ontwikkelen van een leeromgeving voor kostenbewustzijn en effectiviteit. In de wet is opgenomen  dat activiteiten en interventies dienen te worden......

Haarlemmerolie is een middel dat uit de zeventiende eeuw stamt. Het wordt al eeuwenlang aangeprezen omdat het tegen alle kwalen zou helpen. Op dezelfde wijze lijkt het of de sociale wijkteams in 2015 de panacee zijn voor alle problemen in het sociale domein. Laten we......